Delticom AG - Allmänna affärsvillkor

§ 1 Slutande av avtal/Beställningsprocess

Internetportalen www.dinadack.com riktar sig uteslutande till företagare, inte till konsumenter. Konsumenter enligt dessa affärsvillkor är fysisk person, som ingår en transaktion i ett syfte, som varken kan hänföras till någon kommersiell eller oberoende yrkesverksamhet. Konsumenter enligt ovanstående förklaring ombeds vänligen att använda sidan www.dackonline.se.

Du som företagare har med hjälp av vår internetportal möjlighet att beställa de artiklar som listas där via internetformulär, fax eller telefon. Förutsatt att du i beställningsprocessen har meddelat obligatoriska uppgifter och skickat din beställning, har du ingått ett bindande erbjudande; telefon-, fax- liksom internetbeställningen har i detta sammanhang samma rättsliga verkan. Med beställningen förklarar du bindande att du accepterat Delticom AG:s allmänna affärsvillkor i dess nuvarande version och att du önskar köpa de beställda artiklarna. Vi bekräftar att vi har tagit emot din beställning via en mottagelsebekräftelse; denna mottagelsebekräftelse representerar inte något godkännande av beställningen. Avtalet träder i kraft vid mottagandet av artiklarna genom ditt samtycke, dock senast efter utgången av en returfrist på 10 dagar.

§ 2 Allmänna leverans- och betalningsvillkor

Du kan välja mellan två leveransalternativ. Antingen väljer du leverans till fakturaadressen eller leverans till en avvikande leveransadress. Vi levererar endast till leveransadresser i Sverige.
Vi kan erbjuda dig följande betalningsalternativ:

  • Vi accepterar Visa, Eurocard och Mastercard. Du anger dina kortuppgifter, vi levererar och belastar ditt kort efter leveransen. Om du inte vill uppge ditt hela kortnummer till oss via internet, var vänlig meddela oss kortuppgifterna via telefon eller fax.

  • Du överför beloppet i förväg. Kontot du skall överföra till, hittar du i den beställningsbekräftelse du har fått. Efter inkommen betalning skickar vi däcken till dig.

§ 3 Vårt återtagandeerbjudande på 30 dagar

Vi vill att du är nöjd med alla våra leveranser. Därför kan du låta alla köp av artiklar du har gjort av oss gå tillbaka inom 30 dagar. Undantag från vårt frivilliga återtagandeerbjudande på 30 dagar är leverans av sådana artiklar, som utförts efter kundspecifikation.

Vårt återtagandeerbjudande innefattar dock inte fraktkostnaderna. Företagare bär i princip fraktkostnaderna. Ytterligare information om fraktkostnadernas storlek finner du under rubriken "Returbestämmelser". Var vänlig, använd vårt transportemballage. Artiklarna skall skyddas mot skada. Däcken förbereds för leverans i rengjort skick och buntas ihop två och två. Vid skador som uppstått av felaktig användning eller bristfälligt emballage vid returen, förbehåller vi oss rätten att göra anspråk på skadestånd. Transportföretagen tar enbart emot artiklar med tillräckligt emballage.

§ 4 Äganderättsförbehåll

Vi förbehåller oss äganderätten till samtliga artiklar levererade av oss tills alla våra fordringar mot dig, eller mot den som har mottagit artiklarna, är uppfyllda. Detta gäller även framtida, uppkommande fordringar. För att hävda vårt äganderättsförbehåll är vi berättigade att kräva omedelbart återlämnande av artiklarna, med uteslutande av varje kvarhållanderätt, såvida det inte handlar om rättsligt giltiga fastställda eller obestridda motkrav.

§ 5 Garanti/Anmälningsplikt

Om köpet är en affärstransaktion för båda parter så ska köparen genast efter leveransen, i den mån detta är genomförbart enligt riktig affärsmässig praxis, undersöka varan och, om någon brist upptäcks, genast göra säljaren uppmärksam på denna.

Om köparen avstår från att uppmärksamma säljaren, så räknas varan som godkänd, såvida det inte handlar om en brist som inte gick att upptäcka vid undersökningen.

Garantin har beslutats avvika från lagbestämmelserna på 12 månader.

§ 6 Ansvar för fel eller brist i vår internetportal

Internetsidorna erbjuds i den utformning som anses passa för alla parter. Vi garanterar inte att internetportalen motsvarar dina krav eller att den alltid står till förfogande utan tillfälligt avbrott, tidsriktigt, säkert och felfritt. Användandet av internetportalen sker på din egen risk; i synnerhet tar vi inte ansvar för de resultat som kan uppnås genom användningen av internetportalen, eller för riktigheten i den information som går att få inom ramen för internetportalen.

§ 7 Skydd av intellektuell egendom

Texterna, bilderna, ljudet, grafiken, animationerna och de videos, såväl som arrangemanget av dem, på vår webbsida är underkastade lagens skydd för upphovsrätt och andra skyddslagar. Innehållet på dessa webbsidor får inte kopieras, spridas, förändras eller göras tillgängligt för tredje part. En del av våra webbsidor innehåller dessutom bilder, som är underkastade tredje parts upphovsmannarätt. Såvida inget annat anges, är alla märkestecken på våra webbsidor märkesrättsligt skyddade. Genom våra webbsidor upplåts ingen licens för nyttjande av intellektuell egendom av oss eller av tredje part.

§ 8 Informationsskyldigheter/Integritet

Vid registreringen måste du lämna upplysningar om din adress och person; dessa upplysningar, som är obligatoriska i beställningsprocessen, kommer vi att lagra åt dig. Naturligtvis kan du ändra uppgifterna vid beställningen, eller också ändra dem senare under "Mina beställningar" eller "Kontakt" (beroende på internetportal). Efter registreringen får du ett lösenord och en beteckning för ditt konto. Du måste säkerställa att lösenordet och kontot inte görs tillgängliga för någon tredje part. Du är förpliktigad att genast underrätta Delticom AG vid varje misstanke om missbruk av ditt lösenord eller konto. Båda avtalsparter kan när som helst säga upp ditt konto utan angivande av skäl. I detta fall kommer Delticom AG att stänga ner eller radera ditt konto och alla lagrade uppgifter.

§ 9 Lagval

Lagen i Förbundsrepubliken Tyskland gäller uteslutande. Tillämpningen av enhetlig FN-köprätt (överenskommen vid avtal om den internationella artikelförsäljningen v. 11.04.1980) är utesluten. Lagstiftningsuppgifter i de föreliggande affärsvillkoren tjänar enbart som förklaring och har inte någon tillämplighet enligt svensk lag.

§ 10 Domstols behörighet/Övrigt

Domstols behörighet är Delticom AG:s hemort i Hannover. Detta gäller uteslutande, om inte annat avvikande har överenskommits skriftligen.

Platsen för utförandet är Delticom AG:s handelskontor, och risken övergår när säljaren på sitt handelskontor har överlämnat varorna till transportföretaget.

Allmänna affärsvillkor, version: 21.10.2015

Delticom AG
Brühlstr. 11
30169 Hannover
Tyskland
http://www.dackonline.se/

kundinloggning


Är du en privatkund?

Om du vill köpa däck för ditt fordon online, vänligen klicka här .


Inte kund än?

Registrera dig gratis nu!

Gratis nyhetsbrev från dinadack.com!

Produktnyheter och rekommendationer från hela vårt sortiment

Njut av erbjudanden och exklusiva förmåner© 2001-2024 Delticom AG - dinadack.com - swebc15