Information för komplett hjul-kunder

När gäller TPMS-plikten mig?

Du kör en personbil eller en husbil. Då måste du veta följande:

 1. Sedan 1 november 2012 måste alla personbilar och husbilar med nytt typgodkännande som säljs inom EU vara utrustade med ett TPMS.

 2. Från 1 november 2014 måste alla personbilar och husbilar med registreringsbesiktning ha ett TPMS inom EU.

Varför ska man inte utföra däckreparationer själv med däcklagningsprodukter vid direkt TPMS?

När däcklagningsprodukter, som t.ex. däcklagningssprayer, används kan det uppstå kemiska reaktioner som skadar sensorn och däcket.

Varifrån får jag tekniken?

Ett indirekt eller direkt TPMS monteras redan vid fordonstillverkningen. Om tillverkaren inte har monterat ett TPMS i fordonet behövs ingen komplettering för då omfattas inte fordonet av TPMS-plikten.

En verkstad som erbjuder TPMS-service kan informera dig om reservdelar som t.ex. en service-sats för ventilservicen eller en utbytessensor.

Vänligen tänk på att den komplexa teknologin hos TPMS gör att en fackverkstad med rätt special- resp. programmeringsverktyg är att rekommendera för däckbyte, servicearbeten och vid problem (t.ex. varning i displayen).

Vad händer om jag vill/måste byta ett däck (olycka, slitage, vinter-/sommardäck)?

Vid en däckservice måste alltid sensorerna kontrolleras vid direkt TPMS.

Fordon som omfattas av TPMS-plikten måste utrusta alla däck med sensorer.

Om ett nytt däck ska monteras på fordonet måste även en sensor som är kompatibel med fordonets TPMS sättas in.

Kan jag montera mina däck med direkt TPMS själv?

Vid direkt TPMS ska följande beaktas vid däckservice:

Mitt fordon har inget TPMS, måste jag låta montera ett i efterhand?

Ett indirekt eller direkt TPMS monteras redan vid tillverkningen i fordon som omfattas av TPMS-plikten eftersom det här fordonet annars inte typgodkänns resp. registreras inom EU-medlemsländerna.

En montering av ett TPMS i efterhand är inte förpliktande.

Vad händer när mitt TPMS inte fungerar felfritt?

Om en varningssignal visas i fordonets display ska en verkstad uppsökas omgående för antingen är TPMS då inte funktionsdugligt eller också finns en lufttrycksförlust.

Vad måste jag göra när mitt fordon informerar mig om en tryckförlust?

En verkstad ska omgående uppsökas, eller fordonet parkeras och en vägassisstans-service kontaktas, eftersom ett däck är defekt och körsäkerheten inte längre är garanterad.

Hur kan jag låta serva mitt TPMS?

Ventilerna till sensorerna utsätts för ett naturligt slitage och måste servas regelbundet (rekommendation: vid varje däckbyte).

En verkstad med TPMS-service kan utföra servicen.

Information för montagepartner

Vilka förändringar blir det i kundkontakten?

Kunder måste informeras om:

 1. Tekniken och kraven hos TPMS
 2. Ökad tidsåtgång för däckservicen på TPMS-fordon
 3. De högre priserna för däckservicen vid TPMS

Medarbetarnas kompetens/utbildning:

Vad behövs för TPMS? Vilka investeringar måste göras?

Följande åtgärder är nödvändiga för att vara rustad för kunder med ett direkt TPMS i fordonet:

RDKS Service-Kit

1. Tillräckligt lager med fordonsspecifika original- eller ej programmerade universal-sensorer

2. Tillräckligt lager med ventiler och service-satser med reservdelarna (ventilinsats, hylsa, mutter, packning) som är nödvändiga för service på sensorerna vid däckbytet

3. Specialverktyg t.ex. ventilverktyg för rätta vridmomentet till ventilinsatsen

4. Diagnos-/programmerings-verktyg för problemdiagnos, för programmering och ev. inlärning av sensorer och den centrala styrenheten

5. Utbildad personal som förutsättning för den fackmannamässiga monteringen/demonteringen av hjul på ett fordon med direkt TPMS

För- och nackdelar genom TPMS för verkstäder

Fördelar

Nackdelar

 

 • Merförsäljning skapas genom de nya tjänsterna (t.ex. extra däck­service, TPMS-service) och reservdelar (t.ex. nya sensorer, service-staser)

 • Kunder med direkt TPMS med sommar- och vinterdäck kommer min. 2x om året till verkstaden

 • Förbättring av kundrelationen genom denna regelbundna kundkontakt och möjlighet att erbjuda ytterligare tjänster

 

 • Räkna med ett längre arbetsmoment på  ett fordon med direkt TPMS
 • Vid säsongstoppar ska man lösa problemet med att kunna bearbeta färre uppdrag per dag på grund av den ökade tidsåtgången.

Lösning: kompensering av den ökade tidsåtgången genom ett bra förarbete, man bör boka in kunder via telefon eller hemsida och plocka fram material i god tid!

 

 • Verkstädernas ökade betydelse för en däckservice (fordonsägaren kan t.ex. inte byta däck själv utan vidare med direkt TPMS)

 

 • Kunder kan avskräckas av de ökade priserna resp. är inte beredda att betala dem, vilket leder till att däcken reduceras till året runt-däck eller till att man avstår från en TPMS-service

Lösning: bättre förståelse för merkostnaderna genom bra kundrådgivning och -information om TPMS, med hänvisning till de lagstadgade bestämmelserna samt betoning av säkerhetsaspekten

 

 

 • Specialisering som TPMS-verkstad som konkurrensfördel genom en differentiering av erbjudna tjänster, know-how och service.

 

 • Felfrekvens på grund av bristande know-how vid hantering av TPMS-tekniken kan leda till ett dåligt rykte och skadeståndskrav

 

Lösning: personal-kvalificering genom självinlärning, praktik eller utbildningar, bra informationsförmedling och kommunikation mellan medarbetarna för att främja know-how

 

Sammanfattning av förberedelserna för TPMS:

För verkstäderna innebär TPMS-plikten många förändringar och utmaningar, framför allt med tanke på teknologin hos direkt TPMS. Marknadsutvecklingen är mycket positiv med avseende på spridningen av TPMS vilket gör att det är fördelaktigt att förbereda sig på teknologierna i tid.

De efterföljande punkterna är till hjälp vid förberedelserna för arbetet med direkt TPMS:

 1. Förbered kundsamtalet väl (ta fram fordonsdata, direkt/indirekt TPMS, information om TPMS, berätta om merkostnaderna och motivera dem)

 2. Förbered personalen på den nya teknologin

 3. Investera i lämpliga sensorer och diagnos-/programmeringsverktyg

 4. Utnyttja konkurrensfördelar genom att informera kunderna om TPMS-servicen

 5. Optimering och anpassning av interna förlopp vid däckservice

 6. Anpassning av processtiderna och priserna för däckservicen hos fordon med direkt TPMS

 7. Dokumentation av TPMS-tillståndet före och efter arbetena

Vilka sensorer kan användas för TPMS (t.ex. som ersättning för en defekt sensor)?

Varje tillverkare kan använda en annan sensor-typ till fordonens originalutrustning. Därför finns det mer än 150 olika sensor-modeller på marknaden vid det här laget.

Krav:

Originalsensorerär redan förprogrammerade med de fordonsspecifika detaljerna. Sensorn kan alltså bara användas i vissa, bestämda fordon. Mängden olika sensorer gör att verkstadens lagerbestånd och bundna kapital (minst 4 st. av de viktigaste originalsensorerna bör alltid finnas i lager) skulle öka betydligt för att kunna serva kunderna tillfredställande..

SensorenEj programmerade universal-sensorer är inte förprogrammerade och kan integreras i de flesta fordon utan problem. Det behövs därför inte ett stort antal sensorer, som för originalsensorerna, för att alla kunder ska bli nöjda (det räcker med ett bas-lager av universal-sensorer). För universal-sensorerna behövs dock även ett speciellt programmeringsverktyg, för att sensorerna ska kunna programmeras fordonsspecifikt. Via det här verktyget efterfrågas fordonets tekniska data under första steget och positionen bestäms för däcket som sensorn, som ska programmeras, sitter i (t.ex. vänster fram). Därefter upptäcker programmeringsinstrumentet originalsensorn (beroende på programvara t.ex. genom inmatning av sensor-ID eller automatisk identifiering genom påläggning av originalsensorn) och alla data används till programmeringen av den nya sensorn. Man kan säga att originalsensorn imiteras. Om ingen gammal originalsensor är tillgänglig går det även att skapa ett nytt sensor-ID via programmeringsverktyget.Programmierset      RDKS Programmiergerät

Hur kan personalen förberedas för de nya kraven genom TPMS?

Direkt TPMS innebär förändringar i arbetsprocesserna för verkstäderna vid service eller däckservice.

Det är viktigt att förbereda medarbetarna på dessa förändringar så att alla kunder får fackmannamässig service och det inte inträffar några fel vid rådgivningen och bearbetningen av TPMS. Det rekommenderas att låta medarbetarna delta i speciella utbildningar för att lära sig hur TPMS hanteras. TPMS-utbildningarna erbjuds av olika aktörer.

Hur monteras sensorerna i hjulet?

Det behövs specialverktyg till sensorernas montering för en fackmannamässig montering eller demontering. De här verktygen förenklar monteringen/demonteringen av sensorerna och garanterar att mutter och ventil till sensorhållaren sätts fast med rätt vridmoment.

Sensorerna placeras inne i däcket över bestämda däckventiler:


 


För fastsättningen kan man välja mellan en aluminium- och en Snap-In-ventil (gummiventil) och det finns separata sensor-utföranden för båda ventiltyperna (kompatibilitet mellan ventil och sensor garanteras). En Snap-In-ventil är i regel förmånligare och enklare att sätta in än en aluminium-ventil. Inverkande centrifugalkrafter gör dock att en Snap-In-ventil inte kan användas från en maximal-hastighet på 210 km/h. För de här höga hastigheterna måste en aluminium-ventil användas. Ventilen bör servas vid varje däckbyte och då bör ventilinsats, ventilhylsa, mutter, bricka och packning bytas ut. För den här servicen finns speciella service-satser som innehåller reservdelarna som behövs.

 

Snap-In-ventil:

 1. Sensor
 2. Gummiventil
 3. Torx-skruv (självskärande)
 4. Ventilinsats (förnicklad)
 5. Ventilhylsa (plast)RDKS Ventil mit SensorAluminium-ventil:

 1. Ventil, med formsprutat sensorhus
 2. Gummipackning
 3. Skruvmutter
 4. Ventilinsats (förnicklad)
 5. Ventilhylsa (plast)

Vilka förändringar innebär TPMS för arbetsförloppet vid däckservice?

Rekommendation av arbetsflöde, när kunden önskar en diagnos och problemlösning då varningslampan tänds, en service på sitt TPMS eller en däckservice (t.ex. däckbyte, montering/demontering):RDKS Warnleuchte

 1. Kontrollera varningslampan och indikeringen i fordonets display, - när lampan lyser är en diagnos med avseende på ett systemfel eller lufttrycksförlust nödvändig (se instruktionsboken)

 2. Kontrollera ventilen (Är packningen skadad? Finns korrosion?)

 3. Skanna sensorerna genom ett diagnos-/programmeringsverktyg

 4. Dokumentation av resultaten av skanningen (ingångstillstånd för fordonets TPMS)

 5. Utföra kunduppdraget t.ex. hjulbyte, byta däck eller sensorer, service på ventilen. Om det behövs: inlärning av (de nya) sensorerna i fordonet och kontroll av TPMS.

 6. Dokumentation av utgångstillståndet hos fordonets TPMS (TPMS-tillståndet får inte vara sämre än ingångstillståndet) och kundinformation

Tänk på: eftersom ett funktionsdugligt TPMS ingår i drifttillståndet måste verkstaden säkerställa funktionen efter varje ingrepp. Motsvarande dokumentation av TPMS-tillståndet före och efter utförandet av servicen, diagnosen och kunduppdraget utgör därför en säkerhet inom ramen för ansvaret och garantin.


Vad måste man tänka på när man beställer eller själv gör iordning kompletta hjul?

Hos ett fordon med direkt TPMS ska följande beaktas:

Hur identifierar fordonet (de nya) sensorerna?

När sensorerna programmerats och monteras i hjulet måste det vara säkerställt att fordonet identifierar sensorn och att kommunikationen fungerar mellan sensor och avläsningsinstrument. För detta måste sensorerna hos den centrala mottagaren (styr- och databearbetningsenhet hos TPMS) aktiveras när ett nytt sensor-ID användes/skapades eller om sensorns ursprungliga hjulposition förändrats

Inlärningen/programmeringen av en ny sensor kan göras på tre sätt (beroende på fordonets förutsättningar):

 1. Självinlärning hos fordonet: under en 10 minuter lång färd med en hastighet på mellan 35-100 km/h läser fordonet in sensorn automatiskt och varningslampan slocknar automatiskt (t.ex. hos Mercedes, Opel, VW, Ford, Mazda, Hyundai).

 2. Fordonsägaren genomför manuell inlärning via fordonsmenyn: fastställd process som kan läsas i fordonets instruktionsbok (t.ex. hos Audi, Mercedes, BMW, Porsche).

 3. Inlärning via bestämda programmerings-/diagnos-verktyg: Sensorerna läses in genom en uppkoppling mellan programmeringsverktyget och OBDII-gränssnittet (= On Board Diagnos-gränssnitt) (t.ex. hos Renault, Citroen, Peugeot, Nissan, Opel, Fiat och Lancia). Det här gränssnittet används t.ex. också vid problemdiagnosen när varningslampan lyser.

.

Vad är programmerings-/diagnos-verktyg för TPMS?

Det finns olika sorters programmerings-/diagnos-verktyg med varierande antal funktioner inom en prisnivå från 500-1 500 EUR.

Verktygen kontaktar sensorerna via radio för en diagnos, så att störningen i TPMS visas på verktygsdisplayen. I regel är bara verktyg i den övre prisklassen utrustade med funktionen att kunna skapa ett direkt gränssnitt med OBD och läsa in nya sensorer via detta. Ett programmeringsverktyg är nödvändigt när universal-sensorerna ska programmeras med den fordonsspecifika datan och ett kopierat eller nyskapat sensor-ID. Med en del verktyg går det till och med att kontakta redan monterade sensorer per radio och programmera i efterhand.


 1. RDKS Pre-Service WerkzeugPre-service-verktyg: är huvudsakligen avsedda för diagnos (delvis med programmeringsförmåga), har en liten display, data kan överföras till en PC per USB, snarare tänkt som start-system vid en och annan diagnos (och programmering) ibland.

 2. RDKS Programmier-PAD von SchraderPAD (Programming Accessory Devices): avläsning och programmering av sensorer som måste ha direkt kontakt med PAD för detta (sensor läggs på). PAD ansluts per USB till en PC som fungerar som display.

 3. RDKS All-In-One Werkzeug von Schrader All-In-One: sekundsnabb programmering via radio genom begränsningen av existerande sensor-ID: n eller skapande av ett nytt ID, enkel och snabb diagnos per radio, kan ofta skapa ett OBD-gränssnitt, data kan överföras automatiskt till en PC (ytterligare funktioner som t.ex. utskrift av rapporter), rekommendation för genomsnittligt besökta verkstäder.

Allmän information om TPMS

Vad är TPMS?


Mål: 

 Fördelar:

 

Tidsmässiga föreskrifter för fordon utrustade med ett TPMS:

 1. Sedan 1 november 2012 måste alla personbilar och husbilar med nytt typgodkännande som säljs inom EU vara utrustade med ett TPMS.

 2. Från 1 november 2014 måste alla personbilar och husbilar med registreringsbesiktning ha ett TPMS inom EU.

Vad måste TPMS kunna?

Ett direkt eller indirekt TPMS måste vara integrerat redan vid fordonstillverkningen. En utrustning i efterhand anses inte vara i enlighet med föreskrifterna. Om ett ej funktionsdugligt TPMS fastställs som mindre fel enligt §29 StVZO vid besiktningen ska fordonsägaren omgående åtgärda detta.

TPMS-egenskaper enligt EU-lagstiftning:

Vad är indirekt TPMS?

Användning av de befintliga sensorerna hos ESP/ABS genom fastställning av däcktrycket via däckvarvtalet och sändning av datan till den centrala styrenheten (ECU = Electronic Control Unit)

Vid tryckförlust: 

Jämförelse med direkt TPMS: 


Vad är direkt TPMS?

Däcktrycksövervakning med hjälp av sensorer i varje däck som mäter trycket och temperaturen och sänder den insamlade datan per radio till en central mottagare, databearbetning, indikering i displayen för föraren

Jämförelse med indirekt TPMS: 


Vilka områden påverkar TPMS-systemen?

I följande situationer kommer fordonsägaren resp. den besökta verkstaden i kontakt med direkt TPMS:

Konsekvenser för fordonsägaren:

Den komplexa teknologin hos TPMS gör det svårare för fordonsägaren att utföra däckservice själv. När varningssignalen aktiveras (t.ex. defekt däck eller defekt sensor) och vid däckbytet behöver han en verkstad med den motsvarande servicen.

Konsekvenser för verkstaden:

För verkstäder är det därför tvingande nödvändigt att förbereda sig på den nya teknologin och vidta åtgärder i tid för att kunna hjälpa kunder med ett fordon med TPMS och inta en marknadsposition som specialist på området.

Det finns många fordon med ett direkt TPMS på marknaden idag, vilket gör att verkstäder konfronteras med programvaran och kundernas servicekrav redan före 1 november 2014.

Antalet TPMS i fordon kommer att öka ytterligare under de kommande åren. Alla dessa fordon har behov av utbytes-sensorer eller sensorer för utrustning av vinterdäcken och för verkstäderna innebär detta en enorm arbetspotential med avseende på de motsvarande tjänsterna.

Vid sidan av nödvändig know-how måste verkstäderna även ha rätt verktyg (t.ex. för problemdiagnos eller för programmering av sensorerna) och reservdelar (t.ex. packningar, ventiler eller hela sensorer) som behövs.
Gratis nyhetsbrev från dinadack.com!

Produktnyheter och rekommendationer från hela vårt sortiment

Njut av erbjudanden och exklusiva förmåner© 2001-2024 Delticom AG - dinadack.com - swebc15